Pertukaran Logam Kuantum

Pertukaran Logam Kuantum

Tonggak perniagaan di bawah Quantum Metal Exchange termasuk Kuantum Metal Bullion yang menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk industri logam berharga (termasuk perdagangan dan pemajakan emas, kemudahan cagaran emas, penjagaan emas, tokenisasi emas, logistik, dan perkhidmatan untuk syarikat perlombongan dan penapisan), Modal Logam Kuantum dalam perkhidmatan dan pembangunan teknologi kewangan, dan Perlombongan Logam Kuantum dalam logam berharga. Tunjang ini disokong oleh Universiti Korporat Quantum Metal dalam memupuk budaya korporat dan membangunkan sumber manusia dalam ekosistem.